Soal Bahasa Jawa Pilihan ganda kelas 8 2013

01.  Wong sing nglakokake / nyritaake wayang kasebut……….

a. Niyaga                                                         c. Dhalang

b. Sindhen                                                       d. Penggerong

02.  Wong sing nabuh gamelan ing pagelaran kesenian kasebut………

a. Niyaga                                                         c. Dhalang

b. Sindhen                                                       d. Penggerong

03.  Wong sing dadi juru nembang ( Penyanyi )  sing mbarengi gamelan kasebut ……….

a. Niyaga                                                         c. Dhalang

b. Sindhen                                                       d. Penggerong

04.  Wong sing nyuara-ake tetembangan ( backing vokal ) sing mbarengi gamelan kasebut…….

a. Niyaga                                                         c. Dhalang

b. Sindhen                                                       d. Penggerong

05.  Ayo……………..….tembange di dhapuk dhisik, bubar iku nuli nembang bebarengan !

a. Cakepan                                                      c. Gamelan

b. Gendhing                                                     d. Gambang

06.  Mangga kita ngaso sawetawis, gamelanipun dipun …………….rumiyin.

a. Buka                                                            c. Suwuk

b. Bawa                                                           d. Beksa

07.  Wong sing elek aten-atene ing aranan………………

a. Atine kethul                                                  c. Atine dhongdhong

b. Atine ana wulune                                          d. Wangsulan b lan c bener

08.  Wong sing gumedhe utawa sombong ing aranan………

a. Dhuwur atine                                                c. Dhuwur pangkate

b. Gedhe endhase                                            d. Wangsulan a lan b bener

09.  Aturan kang ana ing sajrone luwih longgar, yaiku dumunung ana ing…………………

a. Diskusi informal                                           c. Diskusi Panel

b. Diskusi formal                                             d. Diskusi Simposium

10.  Peserta ora diwatesi secara ketat lan lumrahe mujudake kelompok cilik kang salah siji ing antarane

tampil minangka pemimpin tanpa wakil iki titikane……….

a. Diskusi informal                                           c. Diskusi Panel

b. Diskusi formal                                             d. Diskusi Simposium

11.  Diskusi iku lumrah dieloki dening kabeh siswa kelas, iki titikane……………..

a. Diskusi informal                                           c. Diskusi Panel

b. Diskusi formal                                             d. Diskusi Simposium

12.  Pemimpin darbe fungsi minangka moderator, dene wakile minangka sekretaris / notulis kang ditugasi

nyathet notulen. Iki titikane………………..

a. Diskusi informal                                           c. Diskusi Panel

b. Diskusi formal                                             d. Diskusi Simposium

13.  Agenda bab sajrone dhiskusi disampekake dening sawijining pemrasaran utawa luwih ( lumrahe –

Luwih ). Pemrasaran secara gegantenan nyampekake andharan panemune ngenani topik kang padha

utawa salah siji aspek saka topik kang padha kasebut.Iki mujudake titikan utawa ciri………………….

a. Diskusi informal                                           c. Diskusi Panel

b. Diskusi formal                                             d. Diskusi Simposium

14.  “ Njanur gunung, kadingaren dolan mrene “ iki mujudake tuladhane wangsalan…….

a. Padinan                                                       c. Rangkep

b. Lamba                                                         d. Wangsulan a, b, lan c bener

15.  “ Surya kembar ing wadana, aja kemata yen kowe gela “  Surya kembar ing wadana batangane………

a. Netra                                                           c. Mripat

b. Mata                                                            d. soca

16.  “ Kembang gedhang isih mudha patute golek piwulang “  Kembang gedhang  batangane………….

a. Tuntut                                                          c. Gedhebog

b. Ontong                                                        d. Bungkil

17.  “ Reca kayu, goleka sabda-sabda rahayu “  Reca kayu , batangane……………

a. Boneka                                                        c. Ukiran saka kayu

b. Golekan                                                       d. Pahatan kayu

18.  “ Roning mlinjo, sampun sayah nyuwun ngaso “ Iki mawa purwakanthi ……..

a. Guru swara                                                   c. Guru basa

b. Guru sastra                                                  d. Guru lagu

19.  “ Kolik priya , priyagung Anjani putra “ Iki mawa purwakanthi ……

a. Guru swara                                                   c. Guru basa

b. Guru sastra                                                  d. Wangsula a, lan c bener

20.  Sela usus, pring kang rinujit miring. ( wungkal , tutus ). Aja wangkal , lamun ingutus wong tuwa.

Iki mujudake purwakanthi…………..

a. Padinan                                                       c. Rangkep

b. Lamba                                                         d. Sinawung tembang

21.  Kowe iku aja sok dhemen…..liyan, kuwi dosa !

a. Metani lupute                                               c. mateni pangane

b. Mbukak wadine                                            d. Wangsulan a, b, lan c bener

22.  Rembuge bocah kae …………, mula sing krungu banjur nesu.

a. Ngabangake kuping                                     c. Medhot dalan

b. Ngenaki ati                                                  d. Wangsula a lan c bener

23.  Tembang pucung kalebu salah sijine……..

a. Tembang dolanan                                         c. Tembang tengahan

b. Tembang macapat                                       d. Tembang gedhe

24.  Wangsalan iku unen-unen saemper….. Batangane wis dikandakake pisan, mung wae ora melok / cetha.

a. Guritan                                                         c. Parikan

b. Cangkriman                                                 d. Gancaran

25.  Wangsalan iku kaperang dadi pira ?

a. Rong wanra                                                  c. Patang warna

b. Telung warna                                                d. Limang warna

26.  Wangsalan Rangkep iku wangsalan kang ngemu ………

a. Batangan mung siji                                       c. Batangan luwih saka siji

b. Batangan loro                                              d. Batangan ora mesti

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s