Soal Bahasa Jawa Kelas 7 2013

01. Sanepa iku sarupane unem-unem. Kang ngemu surasa………pranyatan sing di ungkap utawa ditulisake.

a. Kosok baline                                                c. Luwih saka

b. Padha karo                                                  d. Kurang saka

02. Lumrahe sanepa dienggo guyon parikeni / nyindir liyan kanthi cara……………..

a. Rada kasar                                                  c. Biyasa wae

b. rada alus                                                     d. Prasaja wae

03. Sanepa iki bacutna:  Utange………… ( Tegese , Utange akeh banget )

a. Arang wulu pitik                                            c. Arang wulu kucing

b. Arang kranjang                                             d. Arang arang

04. Apa tegese sanepa: Tembunge pahit madu

a. Tembunge kasar banget                               c. Tembunge ora dingerteni

b. Tembunge nlarani ati                                    d. Tembunge manis banget

 

05. Cerita karangan kang awujud gancaran kang isine bab- bab ngayawara / ora ana kanyatane arane ?

a. Legenda                                                      c. Dongeng

b. Mite                                                             d. Sage

06. Dongeng kangnyritaake dumadine alam / panggonan arane…….

a. Legenda                                                      c. Fabel

b. Mite                                                             d. Sage

07. Dongeng sing ceritane bab kewan sing nggambarake watak-wantune sarta adat tata carane manungsa

Arane…………………..

  1. Legenda                                                     c. Fabel
  2. Mite                                                            d. Sage

08. Dongeng manuk Greja lan manuk Manyar klebu ewone……

a. Legenda                                                      c. Fabel

b. Mite                                                             d. Sage

09. Guritan iku mujudake rakitaning ukara kang mentes sarta…………….

a. Ngandut wirama                                           c. Kentheling surasa

b. Dhong – dhinge swara                                  d. Wangsulan a, b, c lan d bener

10. Guritan iku basa indonesiane padha karo…………

a. Puisi                                                            c. Prosa

b. Pantun                                                         d. Syair

11. Guritan iku kaperang dadi loro……………..

a. Guritan modern lan tradisional                       c. Guritan gagrak anyar lan tradisional

b. Guritan modern lan gagrak lawas                  d. Guritan gagarak anyar lan gagrak lawas

12. Guritan wujud rakitan ukara kang wantah lumrahe……….

a. Angel dimangerteni maknane                        c. Kadang gampang, kadang angel

b. Gampang dimangerteni maknane                  d. Butuh pengalaman maca guritan

13. Salah siji ciri utawa titikane parikan yaiku…….

a.Sapada dumadi rong ukara                            c. Sapada dumadi rong pada

b.Sapada dumadi rong gatra                            d. Sagatra dumadi rong ukara

14.Bebukane parikan iku manggon ing ngendi ?..

a. Gatra siji                                                      c. Ukara kapisan

b. Gatra loro                                                    d. Ukara kapindho

15. Wos utawa isining parikan manggon ono ing………………

a. Gatra siji                                                      c. Ukara kapisan

b. Gatra loro                                                    d. Ukara kapindho

16. Tuladha tembung yogaswara……….

a. Wira – wiri                                                     c. Mota – mati

b. Kartana – kartini                                           d. Pemudha- pemudhi

17. Tembung “ Wanda “ iku basa indonesiane padha karo…….

a. Suku kata                                                    c. Kalimat

b. Kata                                                            d. Bait

18. Tembung “ Padha “  iku basa indonesiane padha karo…….

a. Suku kata                                                    c. Kalimat

b. Kata                                                            d. Bait

19“ Nalika ibu dhahar, aku melu mangan pisan “  Ukara iku migunaake basa…………………….

a. Ngoko lugu                                                  c. Krama lugu

b. Ngoko alus                                                  d. Krama alus

20. “ Wekdal Bapak kondur, kula dereng wangsul saking sekolahan “  Ukara iki mawa basa………….

a. Ngoko lugu                                                  c. Krama lugu

b. Ngoko alus                                                  d. Krama alus

21. “ Adhik…………….bubur, Aku…………… sega goreng, Bapak…………….sega rawon “

a. Maem, mangan, nedha                                 c. Maem, mangan , dhahar

b. Mangan, nedha, dhahar                                d. Mangan, dhahar, dhahar

22. “ Wektu Bapak…………..Aku, Ibu……………Eyang putri “

a. Nyeluk, nyeluk                                              c. Nimbali, ngaturi

b. Nimbali, nimbali                                           d. Ngaturi, nimbali

23.” Thole , kena enggal sinaua. Aja dolanan play station  wae ! “    Iku ngono guneme………..

a. Guru marang muride                                     c. Kangmas marang adhine

b. Wwong tuwa marang anake                          d. Mbakyu marang adhine

24. Bocah sing durung ngerti unggah-ungguh, lumrahe migunakake basa…..

a. Ngoko lugu                                                  c. Krama lugu

b. Ngoko alus                                                  d. Krama alus

25. “ Eyangku lagi dhahar.”    Ukara iku migunaake basa………………

a. Ngoko lugu                                                  c. Krama lugu

b. Ngoko alus                                                  d. Krama alus

26” Thole, kae lho Bapak rawuh !” ukara iki mawa basa……….

a. Ngoko lugu / wantah                                     c. Krama lugu / madya

b. Ngoko alus / andhap                                    d. Krama alus / inggil

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s