Soal Bahasa Jawa SMP – GURITAN Ver 08 2013

Upama  Aku  Ketemu  Simbok

                ( Dening Raden Sunartono )

Upama aku bisa ketemu simbok

Arep tak gawakke sakronce kembang mlathi

Tak tuntun ana ing padhanging sesuketan

Tak kongkon manuk-manuk padha nyanyi

Tembang katresnane anak marang wong tuwa

Upama aku bisa ketemu simbok

Arep tak usap eluh ing pipine

Nalika simbokku nangis, ngelingi jaman rekasane

Aku bakal ngundang kupu-kupu

Supaya nari lan gandheng-gandhengan

Simbokku mesthi seneng lan ngetokake eseme

Upama aku bisa ketemu simbok

Aku bakal ngumpulake bulir-bulir embun

Sing tumetes ana ing pucuking gegodhongan

Dak aturake simbok

Kanggo masuh sikile sing kebak blethok

Emane aku ora bakal ketemu simbok

Sing wis mapan sare ana ing sandhinge Gusti

Ngrasakake katentreman sing abadi

Ngisep wohing katresnan kang sejati

Ing Ngarsane Allah Kang Maha Suci

       ( Kapethik saka PS, No 14 3April 2010 , kaca 40 )

01 Guritan Upama aku bisa ketemu simbok, klebu tuladhane guritan………

a. Gagrak anyar                                               c. Gagrak modern

b. Gagrak lawas                                               d. Gagrak tradisional

02. Paraga utamane guritan Upama aku bisa ketemu simbok………

a. Aku                                                             c. Kowe

b. Simbok                                                       d. Dheweke

03.Sajrone gurita Upama aku bisa ketemu simbok , ing ngendi ta simboke ?

a.Lagi lunga                                                     c. Wis nang sawah

b.Lagi turu                                                       d. Wis seda

04. Apa ta pepinginane pangripta ing guritan Upama aku bisa ketemu simbok ?

a. Mulyaake simboke                                       c. Ngurmati simboke

b. Nyenengake simboke                                   d. Wangsulana. b c.lan d bener

05. Apa kang dadi temane guritan Upama aku bisa ketemu simbok ?

a. Bektine anak marang wong tuwa                   c. Bektine anak marang ibune

b. Bales budine anak marang wong tuwa           d. Bales budine anak marang ibune

06. Amanat apa sing bisa dijupuk saka guritan Upama aku bisa ketemu simbok ?

a. Anak kudu mulyaake ibune                           c. Anak kudu mulyaake simbahe

b. Anak kudu mulyaake bapake                        d. Wangsulan a, b c lan d bener

07. Ing pada pira, yen sing masuh sikile simbok kang kebak bletok nganggo bulir-bulir embun ?

a. Pada siji                                                      c. Pada telu

b. Pada loro                                                    d. Pada papat

08. Ing pada pira , menawa simbok arep diundangake kupu-kupu supaya nari lan gandheng-gandhengan,

ben simbok seneng lan ngetokake eseme ?

a. Pada siji                                                      c. Pada telu

b. Pada loro                                                    d. Pada papat

09.Ing pada pira , paraga Upama aku ketemu simbok ,nrimo kahanan yen sejatine simbok wes seda ?

a. Pada siji                                                      c. Pada telu

b. Pada loro                                                    d. Pada papat

10.Guritan Upama aku ketemu simbok anggitaning  sapa ?

a. Saka PS                                                      c. Aku lan simbok

b. Raden Sunartono      d. Raden Sartono

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s