Soal Bahasa Jawa SMP – GURITAN Ver 07 2013

Wacanen geguritan iki kang pratitis , lan wangsulana pitakone

 

             Gumregut  Wanci  Esuk

                ( dening Nursyamsu Hidayat )

Sulak bang sisih wetan

Pratandha rahina tumeka

Nyulihi ratri kang kudu bali

Walang jangkrik sirep

Mbarengi mbok bakul kang nggendong wakul

Trontong-trontong bagaskara munggah angkasa

Wancine jalma kudu makarya

Gumregah gumregut rebut cukup

Manut kabiasan kang disambut

Para tani nggiring kebo mundhak luku

Para guru nganggo sepatu nyangking buku

Para poltas kanthi teges ngatur lalulintas

Para dagang mbuka los nawakake uwos

Dene pengarang ongkang-ongkang nulisi dluwang

Jer kabeh mau mburu cukup

Urip ing jaman kang sarwa ewut

Gliyak-gliyak mbaka sapecak

Watone ora nerak ukum sarak

( PS , No.43- 23 Oktober 2009 )

01.  Guritan “ Gumregut Wanci Esuk “ iku karyane sapa ?

a. Nur Syamsu                                            c. Nur Hidayat

b. Nur Samsyu                                            d. Nur Syamsu Hidayat

02.  “ Trontong – trontong bagaskara munggah angkasa “ ngemu teges……

a. Srengenge wiwit njedul                             c. Srengenge arep angslup

b. Srengenge wis ing tengah akasa              d. Srengenge katon sumunar

03.  Ing guritan “ Gumregat Wanci Esuk ” apa sing ditindakake para tani ?

a. Nggiring kebo nang kebonan                   c. Nggiring kebo mundhak luku

b. Nggiring kebo menyang sawah                d. Wangsulan a, b, lan c bener

04.  Sapa uga sing ngatur lalu lintas kanthi teges ing wanci esuk mau ?

a. Para polisi patroli                                    c. Para polisi keamanan

b. Para polisi lalu lintas                                d. Para polisi pamong praja

05.  Banjur sapa sing ongkang – ongkang nulisi dluwang ?

a. Para pengarang                                       c. Para siswa ing sekolahan

b. Para dagang                                           d. Para  wartawan

06.  Ing guritan “ Gumregut Wanci esuk “ Sulak bang sisih wetan….kuwi ngemu arti apa ?

a. Wes wanci esuk                                       c. Wes wanci sore

b. wes wanci awan                                       d. Wesc wanci bengi

07.  Ing guritan “ Gumregut Wanci esuk “ Para guru nganggo…………..nyangking……….. .

a. Buku – buku                                            c. Buku – sepatu

b. Sepatu – buku                                         d. Sepatu – sepatu

08. Ing guritan “ Gumregut Wanci esuk “ Para dagang dodolan apa ?

a. Ulos                                                        c. Umos

b. Uwos                                                      d. Los

09. Guritan “ Gumregat Wanci Esuk “ iku ngumu surasa apa ?

a. Wanci esuk kudu mulai makarya               c. Makarya ngupakara panguripan

b. Golek sarana kebutuhane urip                  d. Wangsulan a, b, lan c bener

10. Guritan “ Gumregat Wanci Esuk “ iku mituduhke yen golek panguripan kudu……

a. Kanti sarwo cukup                                   c. Ora keno serakah

b. Kanthi waton kang bener                          d. Wangsulan a, b, lan c bener

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s