Soal Bahasa Jawa SMP – Bacaan Ver 02 2013

RADEN ARJUNA (JANAKA)

Raden Arjuna (Janaka/ Permadi) satriya panengahing Pandhawa, putrane Prabu Pandhu lan Dewi Kunthi. Kasatriyane ing Madukara. Wujude satriya bagus tanpa cacad. Ing jagad ora ana tandhingane bab kebagusane, amarga Janaka minangka simbol amal becik. Amal becik ora bisa pisah klawan swarga (Jannah). Janaka saka tembung jannahuka, tegese swargamu. Mula sapa sing kepengin mlebu swarga, kudu tumindak becik lan nindakake tuntunaning agama kanthi temen.

Arjuna satriya digdaya sekti mandraguna, polatan luruh jatmika, prigel ing samubarang, seneng tetulung marang sapa bae, mula ditresnani dening sapa bae. Ora mokal yen garwane pirang – pirang. Bojo akeh iki tegese Janaka ditresnani dening sapa bae. Yen priya ngondhangake kasudibyane, yen wanita ngondhangake sigiting citra.

Arjuna kejaba sugih bojo, uga sugih kawruh (ilmu), sugih gaman lan mantran, sugih guru. Meguru marang Begawan Padmanaba antuk aji telung warna, yaiku :

1. Aji Sepiangin, dayane aji yen kawateg, kebating lakune Arjuna tan prabeda kaya kebating angin. Lakune bisa ngungkuli lakuning barat,

2. Aji Malayabumi, Arjuna bisa ilang sapalungguhan,

3. Aji Sempaliputri, Arjuna bisa manijing ajur ajer.

Pusakane pirang – pirang. Kang asring digunakake : Keris Pulanggeni, Kalanadhah, Panah Merdaging, Rodha Dhadhali, Haryas Sangkala, Sarutama, Pasopati.

                                                                                                                 Mulyantara

Djaka Lodang Nomor 34, 23 Januari 2010

 

Pilihen salah siji wangsulan a, b c utawa d sing koanggep paling bener !

 

1.Jeneng liyane Permadi/Janaka iku sapa?

a.Bimasena                                           c.Puntadewa

b.Arjuna                                                d.Nakula

2.Pandhawa sing angka loro iku sapa?

a.Puntadewa                                                    c.Sadewa

b.Nakula                                                        d.Werkudara

3.Janaka iku putrane sapa ?

a. Prabu Pandhu lan Dewi Kunthi            c. Nakula lan Pandhawa

b. Prabu Kunthi lan Dwei Pandhu            d. Sadewa lan Nakula

4.Ana ngendi kasatriane raden Arjuna ?

a.  Ndwaraka                                         c.  Ndwarawati

b.  Madukara                                                    d.  Panca kusuma

5.Sapa gurune Janaka ?

a.  Begawan Padmanaba                        c . Begawan Pandhu dewanatha

b.  Begawan Bhisma                               d . Begawan Wisrawa

6.Bapake Pandhawa iku  sapa ?

a. Pandhu Dewanata                            c. Yudhistira

b. Drestarata                                        d . Sengkuni.

7.Pulanggeni iku senjatane sapa    ?

a.  Prabu baladewa                                c.   Prabu Duryudana

b.  Prabu Kresna                                     d.   Raden Janaka

8.Sanjatane Raden Janaka iku apa  ?

a.   Keris pulanggeni                              c.  Rodha Dhadhali

b.   Panah Merdaging                            d.   Jawaban a. b.lan c bener

9.Apa dayane aji Malaya Bumi kagungane raden Arjuna  ?

a.   Arjuna bisa manijing ajur ajer                                c.  Arjuna bisa ilang sapalungguhan

b.   Arjuna satriya digdaya sekti mandraguna             d.   Jawaban a,b,lan c bener

10. Apa dayane aji Malaya Bumi kagungane raden Arjuna  ?

a.   Arjuna bisa manijing ajur ajer                                c.  Arjuna bisa ilang sapalungguhan

b.   Arjuna satriya digdaya sekti mandraguna             d.   Jawaban a,b,lan c salah

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s