Soal Bahasa Jawa SMP – Bacaan Ver 01 2013

SEPISAN LAN PUNGKASAN

            Ing dina sepisan  kelas 7 , Bu Guru ndawuhi saben murid kanggo ngenalkake  awake dhewe-dhewe ing ngarep kelas.. Pas gilirane salah sawijining siswa lanang…. bocah kuwi  digeguyu kanca-kanca liyane, kelas dadi rame, bocah-bocah padha cekakakan. Bu Puji, wali kelasku ndawuhi murid-murid meneng. Nanging yo dasare bocah tetep ora bisa meneng, bocah-bocah ngempet ngguyu nganti rupane abang. Maksude kareben ora diseneni Bu Guru.

Mlakune cah lanang mau nganti keseret-seret. Wektu dheweke ngadek Sikile  gemeter. Ing ngarep kelas, banjur dheweke ngenalke awake.

” Je . . jeneng . . jenengku . . Ar  . . Ari ” jarene gagap.   ” A . . aku . . sa . . saka . . ess . . SLB Harapan .”   Kanca-kanca sing awit mau ngempet ngguyu, dadi ribut.Sanajan mengkono anggone Ari ngomong tetep diteruske. Ana rasa mesakake sumelip ing atiku.

Sesuk esuk, pas Ari lagi mlaku karo nggawa buku saktumpuk, sikile disandung karo kancaku sing gaweane ngenyek Ari. Dheweke tiba, bukune morak-marik ning jubin. Ora ana sij-sijia kancaku sing arep nulungi Ari. Malah padha nggeguyu, ana sing mung ndeloki kanthi rasa jijik. Aku langsung ngadek, aku arep nulungi Ari karo mberesi buku-bukune Ari sing morak-marik mau. Ari banjur ngucapkake maturnuwun karo aku, tangane isih ngebut-ngebutke klambine sing reged.

Udakara patang wulan sakbanjure kuwi, Ari wis seminggu ora mlebu sekolah. Aku dadi goreh. Pikiranku ngentha-entha ngapa Ari ora mlebu sekolah nganti seminggu lan ora ana kabar ngenani Ari.

Aku lan kanca-kanca mlaku muter-muter nggoleki alamat omahe Ari. Aku ndodog lawang omahe sing gedhe dhuwur saka kayu jati. Saka njero, ibuke Ari mbukake lawang. Ibune nduwe paras sing ayu,nanging mripatne kethok bengkak kaya bar nangis.Ibune Ari wis ngerti tekane dhewe arep nakoni Ari. Karo ngomong mripate mbrambang. Ibune crita nalika wiwit cilik Ari duwe penyakit sing serius. Wis pirang-pirang kali Ari nglakoni terapi, karo ngombe obat-obatan saka dokter utawa obat-obatan tradisional kayata jamu.

”Lha Bu, saiki Ari ting pundi? ” pitakonku nyela critane Bu Neli. Aku wis ora sabar, Bu Neli malah nunduk, ” Ari wis nyusul Bapake.” Kanthi rasa ora percaya, aku lan kanca-kanca liyane nangis ing kono. Aku wis ora bisa ngomong apa-apa. Dadi Ari wis meninggal .Teka-teka Bu Neli takon, ”Iki ndak Dek Santi?” Aku manthuk alon. Banjur Bu Neli maringi lipetan kertas saka kantonge. Aku ndredeg.

” Sadurunge lunga, Adi pesen karo Ibu kareben surat iki diaturake Santi. Ari pengen ngucapake maturnuwun amarga Dek Santi gelem dadi kancane Ari. Dek Santi pancen kanca sepisan lan pungkasane Ari.”

Aku mbuka lipetan kertas mau. Atiku trenyuh, aku nangis sesenggrukan maneh ing kono. Nyatane Ari isih nganggep aku kancane, malah sahabate.

                                                                              Googling Dening :  Den Mas Choky.

Pilihen salah siji wangsulan a,b,c utawa d sing koanggep paling bener ?

1.  Apa judul wacan ing nduwur kuwi ?

a. Sepisan                                                       c. Pungkasan

b. Sepisan lan pungkasan                                d. Pungkasan lan sepisan

2.  Sapa jenenge buguru kelas 7 ?….

a. Bu Ari                                                          c. Bu Puji

b. Bu Sinta                                                      d. Bu Santi

3.  Sapa jenenge murid saka SLB harapan ?

a. Ari                                                               c. Adi

b.Ali                                                                d. Andri

4.  Sapa jenenge ibune Ari ?

a. Bu Neli                                                         c. Bu Nila

b. Bu Nuri                                                        d. Bu Eli

5.  Wektu ngenalake ing ngarep kelas kaya ngapa kahanane Ari ?

a. Gagap                                                         c. Ngguyu

b. Nangis                                                         d. Meneng

6.  Sapa sing mbantu mberesi bukune Ari sing morak-maring

a. Arin                                                             c. Santi

b. Surti                                                            d. Puji

7.  Pas Ari mlaku, apane sing disandung ?…………… nganti Ari tiba.

a. Tangane                                                       c. Sirahe

b. Sikile                                                           d. Awake

8.  Sapa sing dadi sahabate Ari kang sepisan lang pungkas ?

a. Santi                                                            c. Sinta

b. Surti                                                            d. Nila

9.  Apa tegese Ari wis nyusul Bapake ing wacanan ing nduwur ?

a. Wis eda                                                       c. Wis meninggal

b. Wis mati                                                      d. Wangsulan a, b, lan c bener

10. Wacanan sapisan lan pungkasan nyritaake bab apa ?

a. Kekancan kang tulus                                    c. Sejatining persahabatan

b. Kekancan sing pungkasan lan sepisan          d. Wangsulan a, b, lan c bener

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s